Blok Bims ile Leed Yeşil Bina Sertifikasyonu

USGB (United States Green Building Council - Amerikan Yeşil Bina Konseyi) tarafından geliştirilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) gönüllü bir standart olup; doğa dostu, daha sağlıklı, daha ekonomik ve yüksek performanslı binaları tanımlayan bir derecelendirme sistemidir. Tüm yapı türleri için uygulanabilen LEED derecelendirme sistemi aşağıdaki kategorilerden oluşur:

 • Leed Sertifikası (40-49 puan)
 • Gümüş Sertifika (50-59 puan)
 • Altın Sertifika (60-79 puan)
 • Platin Sertifika (80 puan ve üstü)

LEED sertifikaları için puanlar ise bina inşasında veya renovasyonunda uygulanan aşağıdaki sürdürülebilir tasarım kriterlerine göre verilmektedir ve bu kriterlere göre en az 40 puan alınmasını gerektirmektedir.

 • Sürdürülebilir Alanlar
 • Su Verimliliği
 • Enerji ve Atmosfer
 • Malzeme ve Kaynaklar
 • Yerleşim ve Ulaşım
 • İç Mekan Kalitesi
 • İnovasyon (Tasarımda Yenilik)
 • Bölgesel Öncelik Kredileri
BlokBims ürünleri ile kazanacağınız puan aralıklarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:
LEED KREDİSİ LEED KREDİSİ KULLANIM AMACI PUAN
  Sürdürülebilir Alanlar  
SS Kredi 5.2: Maksimum Açık Alan Açık alan miktarının arttırılması 1 puan
SS Kredi 5.1: Doğanın Korunması Doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması 1 puan
SS Kredi 7.1: Isı Adası Etkisi Isı adaları etkisinin düşürülerek mikroiklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkinin düşürülmesi 1 puan
  Enerji ve Atmosfer  
EA Ön koşul 2: Minimum Enerji Performansı Binalarda harcanan enerjinin minimize edilmesi Gerekli
EA Kredi 1: Enerji Performansı Optimizasyonu Çevreye zarar vermemek ve kaynak tasarrufu yapılması için enerji harcamalarının optimize edilmesi 1-8 puan aralığı
Kredi 1: Örnek Performans (Tasarımda İnovasyon) İnovatif çözümlerle mimari anlamda avantaj sağlanması 1-4 puan aralığı
  İç Mekan ve Yaşam Kalitesi  
EQ Ön Koşul: Hava Kalitesini Geliştirmek Binalarda hava kalitesini arttırarak sağlıklı ve konforlu mekanlar oluşturulması Gerekli 2 şarttan 1'i
EQ Kredi 7: Isı Konforu Binalarda ısı konforunun sağlanması 1 puan
EQ Kredi 5: İç Meklanlarda Kimyasal Etkisi Kimyasal ve insan sağlığı için zararlı partiküllere maruz kalınma seviyelerinin en aza indirgenmesi 1 puan
  Malzeme ve Kaynaklar  
Kredi 5: Yerel Malzemeler Yerli kaynakların ve bölgesel imalatın desteklenmesi, böylece nakliye giderlerinden de tasarruf edilmesi 1-2 Puan
Kredi 2: İnşaat Atık Yönetimi Geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşüm sürecine alınması ve tekrar kullanılabilir malzemenin de uygun yerlere yönlendirilmesi 1-2 puan aralığı
Kredi 2: Örnek Performans (Tasarımda İnovasyon) Proje ekipleri, %95 veya daha fazla miktardaki inşaat atığını uygun alanlara yönlendirerek örnek performans için tasarımda inovasyon kredisi kazanabilirler. 1 puan