Kurum Profili

Kişisel Verileriniz 6698 Sayılı Kanuna ve İlgili Mevzuata Uygun olarak Tutulmakta ve Koruma Altına Alınmaktadır

BlokBims olarak; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, iş başvurusunda bulunanların veya bizimle paylaşılan üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanunun gerektirdiği ölçüde ve Kanuna uygun olarak tutulmakta ve yasaya uygun sürelerde gizlilikle muhafaza edilmektedir.

Tutulan kişisel veriler, veri sahibinin özel hayatı, hak ve özgürlükleri özenle dikkate alınarak gizli tutulmakta, korunmakta, yasal zorunluluk olmadıkça veya veri sahibinin açık rızası olmadıkça bu veriler başkalarıyla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz;

 • Her zaman güvenle saklanmaktadır.
 • Yetkisi olmayanların erişimi engellenmektedir
 • Yasal gereklilik olmadıkça kullanılmamaktadır.
 • Yasaya aykırı paylaşım yapılmamaktadır.
 • Veri Sahibi her zaman kişisel verisiyle ilgili yazılı olarak Şirketimize müracaat ederek yasal haklarını kullanmasına titizlikle riayet edilmektedir.

Bu minval üzere; Kanun kapsamında şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin

 • a) işlenip işlenmediğini öğrenme
 • b) işlenmişse bilgi talep etme
 • c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • ç) yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • d) eksik ve yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 • e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve yok edilmesini isteme
 • f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  hakkına sahip olduğunuzu önemle bildiririz.